.

Realizujemy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

dotacjaNPRCz3

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Celem priorytetu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W związku z realizacją ww. programu zostały zaplanowane działania mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży.

.

♦ Wykaz książek zakupionych w ramach programu - kliknij

♦ Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży - kliknij

Sprawozdanie z realizacji działań promujących - kliknij

.

red. KK


 

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl