matura

         MATURY

         Studia 2020 - Pomagamy maturzystom 2020. Online! - kliknij

.

Zostały zaktualizowane terminy przeprowadzania egzaminu

maturalnego w terminie dodatkowym (w lipcu 2020).

                                                                                   Portal dla maturzystów - kliknij

.

.New 4

Prezentacja – zasady przeprowadzania

   i harmonogram egzaminów w 2020 r.

♦ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji

  Egzaminacyjnej z 20 sierpnia    2020 r. w sprawie

  harmonogramu przeprowadzania egzaminu   

  ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

Komunikat w sprawie odbioru kodów

   dla zdających egzamin maturalny

♦ Wyciąg z Wytycznych, dotyczący egzaminu maturalnego.

.

.


                                           WAŻNE !

                         Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij

.
Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z harmonogramem OKE , egzamin maturalny z matematyki w sesji poprawkowej odbędzie się dnia 8 września o godzinie 14 w sali numer 16.
Obowiązuje reżim sanitarny.


20191120 165818

      KOMUNIKAT DYREKTORA - kliknij


Próbna Matura

 .

Informacja dyrektora CKE z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wystosował pisma dotyczące próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Poniżej, w linkach znajdują się omawiane komunikaty:

Poniżej przedstawiamy materiały dodatkowe przygotowane przez OKE w Krakowie

.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience