dotacjaNPRCz3

.

W piątek 4 września 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się do akcji Narodowego Czytania organizowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
IMG 3536 W ubiegłym roku szkolnym czytaliśmy polskie nowele, natomiast w tym roku lekturą Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza Słowackiego – wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Stosując się do procedur zachowania bezpieczeństwa w szkole w czasie zagrożenia epidemicznego, każda klasa czytała wyżej wymieniony utwór w przypisanej jej sali lekcyjnej. Wybrane fragmenty „Balladyny” pięknie przeczytali nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz Pani Dyrektor Kazimiera Ciupa.
Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego zostało przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza – panią Katarzynę Kata. W organizacji imprezy pomogli nauczyciele, którzy w klasach wraz z młodzieżą czytali wyżej wymienione dzieło: pan Wojciech Rudnicki z klasą I, pan Marcin Zelent z klasą II a, pani Edyta Olesiczuk z klasą II b i pani Jolanta Mazurkiewicz z klasą III.

GALERIA - kliknij

red. MC i KK


 

.

5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju odbędzie się przysięga wojskowa dla absolwentów szkół objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej.IMG 1350

430 uczniów z II edycji programu, trwającej w latach 2018-2020, przez pięć tygodni szkoliło się w wybranych jednostkach wojskowych: 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, 4 Pułku Przeciwlotniczym w Lesznie, 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie, 20 Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach, 7 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku, 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku, 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie, 33 Dywizjonie Rakietowym OP w Gdyni, 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku, Batalionie Dowodzenia Wojsk Lądowych w szkola wojskowa 2 Białobrzegach, Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz 5 Pułku Chemicznym w Tarnowskich Górach. Objęło ono szkolenia podstawowe, m.in. strzeleckie, taktyczne, inżynieryjno-saperskie, a także z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa i łączności. Po złożeniu przysięgi, od 7 września, absolwenci przejdą szkolenie specjalistyczne, którego zwieńczeniem będzie egzamin, kończący się uzyskaniem specjalności wojskowej wartownika. LYS 8434 z Jeśli zaliczą go pozytywnie, zostanie im nadany przydział mobilizacyjny, a co za tym idzie, będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Ci którzy się na to nie zdecydują, zostaną przeniesieni do rezerwy w stopniu szeregowego.

Skrócona służba przygotowawcza to specjalne rozwiązanie zaoferowane absolwentom szkół z programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbyli łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Program działa od 2017 roku. Dotychczas we wszystkich trzech edycjach wzięło w nim udział łącznie 124 szkoły i ponad 8 tys. uczniów. W roku szkolnym 2020/21 dołączy do nich kolejny rocznik młodzieży w ramach IV edycji. baner 1 Program koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Skrócona służba przygotowawcza to rozwiązanie wyłącznie dla chętnych. Jednak znaczna część absolwentów i tak deklaruje chęć zostania żołnierzami – część z nich aplikuje na wojskowe akademie, inni chcą skorzystać ze szkolenia wojskowego na studiach cywilnych w ramach Legii Akademickiej, jeszcze inni podejmują służbę w WOT.

.

Wywiad z jedną z uczennic CWKM ze Środy Wlkp.- kliknij

red. MC i Biuro do spraw Programu
                                       ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ


 

.

1 września w Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcącym im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej IMG 3536 w Dubience zaingurowano nowy rok szkolny 2020/2021. Uroczystość miała nieco inny502 przebieg niż zazwyczaj, gdyż odbywała się zgodnie z wytycznymi MZ, MEN oraz GIS.
Msza święta w kościele parafialnym zgromadziła uczniów i rodziców Zespołu Szkół. Po mszy głos zabrała Pani Wójt Gminy Dubienka przekazując życzenia dla uczniów i rodziców na nowy rok szkolny. Następnie głos zabrały Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Kazimiera Ciupa przekazując zasady obowiązujące od 1 września w szkole jak i w internacie.
Po części ogólnej w kościele miało miejsce krótkie spotkanie uczniów z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych.
Całość odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

red. MC i KC


 

© 2019 Zespół Szkół w Dubience