W dniu 05 Października 2022 r. na Sali Tradycji 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego OPW, pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, a 2. 142 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który pełni rolę patronackiej jednostki wojskowej. Porozumienie podpisali Dowódca 2.pr płk Krzysztof SARNOWSKI oraz Dyrektor Szkoły Pani mgr Kazimiera Ciupa. Porozumienie ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia służby wojskowej w SZ RP, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych jak również wspólnego działania na rzecz obronności Państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości Ojczyzny.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz.977) oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 39/CWCR/2022 z dnia 31 maja 2022 w sprawie udzielenia zezwolenia Powiatowi Chełmskiemu na utworzenie od 1 września 2022 roku oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience, ul. 3 maja 4, 22-145 Dubienka..

.

GALERIA - więcej...

red. serwis

foto. 2HPR


.

5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju odbędzie się przysięga wojskowa dla absolwentów szkół objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej.IMG 1350

430 uczniów z II edycji programu, trwającej w latach 2018-2020, przez pięć tygodni szkoliło się w wybranych jednostkach wojskowych: 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, 4 Pułku Przeciwlotniczym w Lesznie, 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie, 20 Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach, 7 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku, 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku, 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie, 33 Dywizjonie Rakietowym OP w Gdyni, 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku, Batalionie Dowodzenia Wojsk Lądowych w szkola wojskowa 2 Białobrzegach, Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz 5 Pułku Chemicznym w Tarnowskich Górach. Objęło ono szkolenia podstawowe, m.in. strzeleckie, taktyczne, inżynieryjno-saperskie, a także z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa i łączności. Po złożeniu przysięgi, od 7 września, absolwenci przejdą szkolenie specjalistyczne, którego zwieńczeniem będzie egzamin, kończący się uzyskaniem specjalności wojskowej wartownika. LYS 8434 z Jeśli zaliczą go pozytywnie, zostanie im nadany przydział mobilizacyjny, a co za tym idzie, będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Ci którzy się na to nie zdecydują, zostaną przeniesieni do rezerwy w stopniu szeregowego.

Skrócona służba przygotowawcza to specjalne rozwiązanie zaoferowane absolwentom szkół z programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbyli łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Program działa od 2017 roku. Dotychczas we wszystkich trzech edycjach wzięło w nim udział łącznie 124 szkoły i ponad 8 tys. uczniów. W roku szkolnym 2020/21 dołączy do nich kolejny rocznik młodzieży w ramach IV edycji. baner 1 Program koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Skrócona służba przygotowawcza to rozwiązanie wyłącznie dla chętnych. Jednak znaczna część absolwentów i tak deklaruje chęć zostania żołnierzami – część z nich aplikuje na wojskowe akademie, inni chcą skorzystać ze szkolenia wojskowego na studiach cywilnych w ramach Legii Akademickiej, jeszcze inni podejmują służbę w WOT.

.

Wywiad z jedną z uczennic CWKM ze Środy Wlkp.- kliknij

red. MC i Biuro do spraw Programu
                                       ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ


 

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl