.

.
20230403 152209 000 2 Wiceminister Obrony Narodowej w dniu 03.04.2023 r. spotkał się ze społecznością naszej szkoły. Podkreślił rolę szkolnych oddziałów przygotowania wojskowego.

To pierwsza szkoła w regionie, która otworzyła klasy mundurowe. Szkoła ściśle współpracuje z MON oraz między innymi że Strażą Graniczną. Uczniowie cenią jej ofertę dydaktyczną.

Wiceminister obrony narodowej podkreślał znaczenie pracowników cywilnych w wychowaniu uczniów klas mundurowych. Szkoła może być wzorem tradycji i patriotyzmu dla innych szkół w Polsce.

Była to dobra okazja do merytorycznej i konstruktywnej dyskusji.

Podczas tego spotkania nasze liceum zostało wyróżnione przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie. W inmieniu sztabu płk Jerzy Flis Szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji wraz z ppłk mgr inż. Andrzejem Stachyra Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Chełmie wręczył "Medal Pamiątkowy" za wspólpracę, zaangożowanie i aktywny udział w wydarzeniach wojskowych i patriotycznych.

od

GALERIA - więcej...

TVP3 Lublin - więcej...

Minister pod wrażenien - więcej...

Rozliczanie za wiceministra - więcej...

red.  MC

foto. MC, AP, MZ


© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl