.

W piątek 15.09.2023 r., jak co roku, uczniowie naszego liceum wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Każda z klas, pod opieką wychowawcy i nauczyciela, udała się w wyznaczonym kierunku. Pani Anita Poliwczak i Pani Maria Pastuszak poszły wraz z podopiecznymi (kl. II) w stronę Rogatki, Pani Katarzyna Kata i Pani Edyta Olesiczuk udały się z wychowankami (kl. I i III) w kierunku Uchańki, natomiast Pan Marek Bałanda i Pan Wojciech Rudnicki wyruszyli z uczniami (kl. IV) w stronę Skryhiczyna. Młodzież zapełniła wiele worków na śmieci i była usatysfakcjonowana z dobrze wykonanego zadania.

.

GALERIA - więcej...

red.  KK

foto. MC, KK i AP


© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl