.

Pod dowództwem Pani Dyrektor Kazimiery Ciupy i komendą Pana ppor. Marcina Zelenta Liceum Ogólnokształcące odpowiedziało na wyzwanie content #GaszynChallenge.

Celem akcji jest pomoc choremu Wojtusiowi poprzez zebranie śródków na terapię genową w walce z SMA

Samo zadanie polega na tym, iż nominowani mają wykonać 10 pompek, nagrać film i udostępnić go na stronie w przeciągu 48h.

Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10zł, jeśli wykonają to 5zł na konto Wojtusia.

Link do wpłat w ramach akcji gaszynchallenge:

.

red. MC


© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl