IMG 2772 0szk Liceum Ogólnokształcące w Dubience jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest powiat chełmski, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Jest to szkoła, która przygotowuje do pracy w mundurze. Początkowo było to zwykłe liceum, jakich wiele w kraju. W 1999 roku wprowadzono tu innowację pedagogiczną-służbę graniczną. Była to nowość w skali kraju. W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzono następną innowację-edukację wojskową.

W placówce są więc obecnie realizowane następujące programy: szkoły średniej, specjalistycznej służby granicznej i edukacji wojskowej. W/w zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny przez funkcjonariusza służb specjalnych Straży Granicznej.

Uczniowie realizujący innowacje, biorą czynny udział w 3-letnim programie szkoleniowym, który obejmuje m.in. wyjazdy szkoleniowe do portu lotniczego w Świdniku, na „Trójstyk” do Włodawy, w Bieszczady, do Granicznego Punktu Kontrolnego w Dorohusku, do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, szkolenia strzeleckie, naukę i egzamin z musztry, poligon szkoleniowy, szkolenia obronne, marszobiegi terenowe, zajęcia na granicy, zawody sportowo-obronne o Puchar Komendanta NOSG w Chełmie.

IMG 2746 Funkcjonowanie innowacji pedagogicznych w zakresie Służby granicznej w bardzo znaczącym stopniu opiera się na współpracy z Placówką Straży Granicznej w Skryhiczynie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i na ciągłej pomocy ze strony Pana Komendanta i funkcjonariuszy tychże jednostek. Placówka w Skryhiczynie umożliwia realizację wielu zadań z zakresu programu szkoleniowego przeznaczonego dla uczniów „w mundurze”. Jest to m.in. przeprowadzenie granicznych szkoleń sportowo-obronnych, obozów szkoleniowych, zajęć specjalistycznych w Placówce Straży Granicznej w Skryhiczynie.

Placówka Straży Granicznej w Skryhiczynie wspiera szkołę także we wszystkich działaniach związanych z Dniem Patrona, Dniem Otwartym oraz wielu innych wydarzeniach szkolnych i uroczystościach patriotycznych.

Specjalność edukacja wojskowa przygotowuje uczniów do pracy w charakterze zawodowych żołnierzy w korpusie szeregowym, podoficerskim i oficerskim Wojska Polskiego.

Szkoła przygotowuje też do testów sprawnościowych wymaganych na egzaminach do wszystkich służb mundurowych w kraju. Większość absolwentów szkoły w Dubience wybiera pracę w mundurze.Z dwiema uczelniami wyższymi Liceum Ogólnokształcące ma podpisane umowy o współpracy. Liceum w Dubience ma bardzo dobre warunki do realizacji szkoleń z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Chętni mogą bezpłatnie korzystać z treningów karate z możliwością osiągnięcia wtajemniczenia aż do czarnego pasa włącznie. Podczas specjalnych „poligonów” organizowanych we wrześniu i czerwcu oraz podczas specjalistycznych szkoleń uczniowie zdobywają i doskonalą umiejętności z zakresu ratownictwa, łączności i strzelectwa.

IMG 2752 Uczniowie korzystają podczas zajęć z własnej strzelnicy oraz ze Strzelnicy Straży Granicznej w Hrubieszowie oraz ze strzelnicy w Borowicy. Liceum Ogólnokształcące w Dubience posiada niezbędne zaplecze zapewniające prowadzenie zgodnego z wymogami procesu dydaktycznego. Duży nacisk postawiony jest na rozwój i sprawność fizyczną młodzieży. Osoby uczęszczające do szkoły z odległych miejscowości korzystają z zakwaterowania w internacie.

We wszystkich klasach jako wiodący nauczany jest język angielski. Ponadto dodatkowo oferujemy możliwość uczenia się języków: niemieckiego, rosyjskiego.

W Zespole Szkół w Dubience uczniowie realizują rozszerzenia przedmiotów w kierunku przedmiotów humanistycznych, tj. języka polskiego, historii i języka angielskiego. Z tych też zajęć mogą zdawać maturę w zakresie rozszerzonym. Nie przeszkadza to jednak, aby, w zależności od wyboru kierunku studiów, wychowankowie naszego Liceum zdawali każdy przedmiot, jaki będzie im potrzebny. Nauczyciele przedmiotów poświęcają na pomoc naszym podopiecznym w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości wiele czasu poza zajęciami obowiązkowymi, a to daje dużą gwarancję na zdanie matury z dobrym wynikiem.

IMG 2763 Szkoła dysponuje:

 • salą gimnastyczną
 • boiskiem wielofunkcyjnym
 • siłownią
 • nowoczesną pracownią językową
 • pracownią komputerową ze stałym dostępem do sieci Internet
 • biblioteką z centrum ICM
 • strzelnicą polową
 • pracowniami przedmiotowymi
 • internatem z dostępem do nowoczesnego szrokopasmowego internetu do 100 mb/s (BEZPŁATNIE)

 

IMG 2777 Nasze atuty

 • pracujemy indywidualnie z uczniem
 • nasi uczniowie nie muszą szukać pomocy na korepetycjach
 • oferujemy bogaty wybór bezpłatnych zajęć dodatkowych z przedmiotów maturalnych
 • nasza szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo       i opiekę
 • dysponujemy bardzo dobrą infrastrukturą sportową i bazą dydaktyczno wychowawczą
 • mamy najtańsze koszty utrzymania w regionie
© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl