HERB      GMINA DUBIENKAbelweder2

                        W OKRESIE WOJNY

                    POLSKO-BOLSZEWICKIEJ

                       W 1920 ROKU - kliknij

.

Uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic

„Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

.

30 lipca 2020 r. w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic „Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w której uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Dubienka – Wójt Gminy Dubienka Krystyna Deniusz-Rosiak i Przewodniczący Rady Gminy Dubienka Mieczysław Neczaj.
Z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w imieniu lokalnej społeczności Tablicę odebrała Wójt Gminy Dubienka Krystyna Deniusz-Rosiak.
"To wielkie w naszej historii zwycięstwo nad bolszewikami oznaczało ratunek nie tylko dla Rzeczypospolitej, ale także dla Europy, a może i świata. To był dla nas czas niezwykle chwalebny i dlatego ta rocznica, setna rocznica wielkiej wiktorii warszawskiej, jest dla naszego bytu państwowego, dla naszej historii, dla wychowywania młodzieży i przyszłych pokoleń, tak niezwykle ważna" – mówił Prezydent.
Dubienka w tej wojnie również miała swoje miejsce.
W dniach od 7 sierpnia do 11 września 1920 r. w okolicach Dubienki wojska polskie stoczyły ciężkie boje z bolszewikami, w wyniku których kilkakrotnie odzyskiwały Dubienkę z rąk wroga. 11 września front przesuną się w kierunku Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla.

.

belweder1 116786105 belweder3

.

Niezwykła historia rozkazu armijnego znalezionego przez Sowietów 14 sierpnia 1920 przy poległym nad Bugiem majorze Drojowskim. W swej pracy ‘Pochód za Wisłę’ dowódca Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski napisał później, że ‘rozkaz ten wydał się nieprawdopodobny’ i dalej ze smutkiem dodał, że ‘niestety rozkaz był prawdziwy’. - więcej

.

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl