1INOW0 .

.

.

.

Szkoła realizuje następujące

innowacje pedagogiczne:

.

.

.

 • Edukacja Wojskowa

Program klasy: Odział Przygotowania Wojskowego -

                          możliwość realizacji dodatkowych zajęć z zakresu służby granicznej:

 • Ogólne wiadomości o Straży Graniczneji Wojsku Polskim.
 • Szkolenie graniczne i ogólnowojskowe.
 • Terenoznawstwo i łączność.IMG 129
 • Elementy sztuk walki.
 • Strzelectwo sportowe.
 • Pływanie.
 • Wspinaczka.
 • Ratownictwo wodne i medyczne.
 • Taktyka działań służb mundurowych.
 • Techniki interwencji.

Cele funkcjonowania w/w klasy:

 • Odziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. 

DSC01554

Uczeń nabywa cech:

 • przywódczych i dowódczych
 • stanowczości i konsekwencji w działaniu
 • zdyscyplinowania
 • zaradności i odwagi
 • spokoju i opanowania szczególnie w ekstremalnych sytuacjach
 • orientacji w terenie

SZKOLENIA SG/EW - więcej

CERTYFIKATY MON - więcej

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl